ANAMENÜ  
 
   REKLAM ALANI  
 
   DUYURU  
(Turkey All The Pastry Sector is Here) - (MEETING POINT OF BAKERY PASTRY INDUSTRY)

Pastacılar Derneğinin Resmi web sitesi yayın hayatına başladı...

Üye Kartlarınız Çıktı...

SİZDEN GELENLER BÖLÜMÜMÜZ YAYINA GİRMİŞTİR
17.01.2010
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN BİR USTANIN USTALARA MESAJI...
26.11.2009
DİKKAT!!! YURTDISINDA İŞ VAADiYLE SİZLERDEN PARA İSTEYEN DOLANDIRICILARA KANMAYINIZ...
06.09.2009
DUYURU! PASTACILAR.COM ISMINI KULLANARAK INSANLARI KANDIRAN DOLANDIRICILARA DIKKAT EDINIZ...
22.04.2009
Pastacılar.com'dan Bir Yenilik Daha...
09.10.2007
Sizi ülkemizdeki pastacılığın daha bilinçli ve organize olarak gelişmesine ortak olmaya davet ediyoruz...
19.09.2007
 
   EMAIL LISTEMIZ  
New Page 1
Sektörümüzdeki yeniliklerden haberdar olmak için email listemize kayıt olabilirsiniz.

   
 
   REKLAM ALANI  
 
   ANKET  
PASTACILIK FUARLARI, KAÇ YILDA BİR YAPILMALI ?
5346 kişi oyladı
1 YIL %87 4669
2 YIL %4 263
3 YIL %7 414
Tüm Sonuçlar
 
   LINKLER  
 
   TAKVIM  
 
   DÖVIZ  
 
   DESTEK  
 
 
     
    ISO 9001- HACCP  

ISO NEDİR ?

Uluslararası Standartlar Organizasyonu
(I nternational O rganization for S tandardization)'nun kısaltılmış halidir. 1947 Yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre'nin Cenevre Şehri'ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

ISO 9000:2000 Nedir?

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2000 Nedir? : ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu).

ISO 9000:2000'in Tarihcesi

Standard ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard 3 alt standarddan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarddan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.

Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard yine 3 alt standarddan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarddan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

Standard son olarak 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard ISO 9001 adı altında sadece 1 alt standarddan oluşmaktadır: Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001 standardını uygulumakta ve bu belgeyi almaktadırlar. Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler, ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanmaktadır. Standardın bu versiyonu, önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileştirme konusuna da odaklanmıştır.

ISO 9000:2000'in Yararları

ISO 9000:2000'in sağladığı yararlar şunlardır:
Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanilabilmesi
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
ISO 9000:2000 Uygulama Aşamaları

a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:

Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, gerekli standard ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

b) Mevcut Durum Analizinin Yapılması:

Firmanın mevcut durum analizi için ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirme yapılarak, yönetime raporlanmaktadır.

c) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi:

Kalite Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla NETMARK tarafından eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.
Toplam Kalite Yönetimi Bilgilendirme Eğitimi
ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Kalite El Kitabı ve Organizasyon El Kitabı Yazma Eğitimi
Kalite Sistem Dökümantasyonu Eğitimi
İç Tetkikçi Eğitimi
d) Sistem Dökümantasyonunun

Gerekli dökümantasyon (Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) NETMARK'ın yönlendirme ve gözetiminde hazırlanır.

e) Sistemin Uygulanması:

ISO 9001:2000 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dökümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar NETMARK tarafından incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri Müşteri Firma'ya sunulur.

f) NETMARK Gözetiminde İç Tetkiklerin Yapılması:

Sistemin kurulmasını müteakip NETMARK danışmanının gözetiminde oluşturulan iç tetkik ekibi tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

g) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:

NETMARK sistemin hazır olduğunu değerlendirdiği taktirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.

HACCP Nedir

"HACCP”, gıda güvenliği problemlerinin önlenmesi esas olan bir risk yönetim sistemidir ve uluslararası otoriteler tarafından gıdaların neden olduğu hastalıkların kontrolünde en etkili sistem olarak kabul edilmiştir. HACCP, “Hazard Analysis at Critical Control Points” ifadesinin baş harflerinden oluşup, Türkçe’de “Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi” anlamına gelmektedir. HACCP gıdaların neden olduğu riskleri azaltarak gıda güvenliğini sağlamak için oluşturulmuştur. Günümüzde gıda maddeleri çok hızlı üretilebilmeleri ve dağıtılmaları sebebiyle tüketiciye oldukça kısa bir sürede ulaşabilmektedir. Ayrıca, yeni gıda hammaddelerinin bulunması ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi ile ürün formülasyonunda seçenekler artmış ve dolayısıyla çok çeşitli gıdaların üretilmesine imkan doğmuştur. Ancak, gıda maddelerinin zaman zaman tüketici sağlığını tehlikeye sokacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri de beraberinde taşıyabildiğini belirtmek gerekir. Bu risklerin çeşitli yöntemlerle kontrol altına alınması zorunluluğu vardır. Geleneksel kalite kontrol metotlarının bu konuda yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine gıda sektöründe gıda güvenliğini doğrudan ilgilendiren aşamalarda kritik kontrol noktaları oluşturup bu noktaların gözetimine dayanan bir sistem olan HACCP'e yönelim başlamıştır. Bu sistem ile gıda üretimi veya servisi ile son ürünün kontrolünü esas alan sistem yerine potansiyel tehlikelerin gözetimi vasıtasıyla başarısız gıda üretiminin tamamen engellenmesi amaçlanmaktadır.

HACCP’in temel özellikleri ve yararları HACCP, ürün güvenliğine etki eden mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin yanı sıra, mikrobiyal bozulma ve ürünün kalitesiyle ilgili tehlikeler için de kritik kontrol noktalarının tanımlanmasında kullanılır.

Gıda güvenliği açısından bakıldığında tehlikeler; fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç sınıfa ayrılır. Bunların içinde biyolojik tehlikeler en zor kontrol edilebilenidir. Çünkü, sayıları belirgin olan fiziksel ve kimyasal kirleticilerin aksine dünya üzerinde 100.000 mikroorganizma çeşidi bulunmaktadır. Bunların oluşturduğu biyo-kütle tüm insanların ağırlığından 100 kat daha fazladır. Buradan açıkça görülebilmektedir ki biz insanlar her tarafımızı kuşatan mikroorganizmaların içinde yaşamaktayız. Sıhhatli bir insanın vücudunda 175-200 gr kadar mikroorganizma bulunmaktadır. Ağırlık itibariyle vücudumuza oranla küçümsenebilecek bu rakam, sayısal olarak vücut hücrelerine oranlandığında her bir insan hücresine 1000 bakteri düştüğü görülür.

Bugün mikrobiyolojinin enfeksiyon hastalıkları adı altında geniş bir dalı bulunmasına ve bütün dünyada bu konuda yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen her sene milyonlarca insan mikroplar tarafından hasta edilmekte, zehirlenmekte veya öldürülmektedir. Bu durum gıda tüketiminde de önemini sürdürmektedir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için gıda işletmelerinde geleneksel muayene ve test metotları uygulanmakta ve bir takım görsel, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerle gıda güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Fakat, son kalite kontrolde uygun görülmeyen ürünlerin açığa alınması ve prosesteki bir sonraki aşamaya geçirilmemesi veya tüketiciye gönderilmemesi sınırlı bir güvenlik sağlamaktadır.

Aşağıdaki hususlar ise HACCP'in en belirgin özellikleri olarak sıralanabilir.

1. HACCP prosesin kritik yerlerinde kontrolun çok iyi yapılmasını sağlar.
2. Kontrol zaman, sıcaklık, görsel muayene vb ucuz ve hızlı parametreler ile kolayca yapılır.
3. Kalite kontrol maliyetlerini düşürür.
4. Kontrol işleminde laboratuardan çok işlem operatörleri etkindir.
5. Potansiyel tehlikeler hesaba katılır. Böylelikle sistemde önleyici faaliyetler de yapılabilir.
6. HACCP belirlenen tehlikelerin kontrolünü geleneksel kalite kontrolünden daha sistemli şekilde yapan bir yönetim aracıdır. Başarısızlıkların henüz meydana gelmeden önlenmesini sağlar.
7. HACCP sistemi , kritik kontrol noktalarının (CCP) listesini, hedeflerini, izleme yöntemlerini ve her bir CCP’nin düzeltilmesine ilişkin bilgileri ortaya koyar.
8. Hijyen güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla bütün kayıtlar her bir analiz için düzenli olarak tutulur ve çalışmanın etkinliği düzenli olarak kontrol edilir.

HACCP Sistemi tanımları

HACCP sistemi içerisinde kullanılan terimler aşağıda açıklanmıştır.
a. Sürekli Gözetim : Verilerin kesintisiz olarak kaydedilmesidir. Örnek olarak sıcaklık ölçümlerinin bir yazıcı vasıtasıyla sürekli çizdirilmesi-kaydedilmesi verilebilir.
b. Kontrol Noktası : Yapılmaması durumunda sağlıkla ilgili risklerin ortaya çıkmayacağı, yalnızca kalite kontrol, estetik görünüş ve duyusal özellikler açısından ürünlerin değerlendirildiği, kontrollerin yapıldığı noktadır. Mesela, tad analizi, gramaj kontrolü, ambalaj görünüşünün kontrolü vb.
c. Kritik Kontrol Noktası: Kontrol edilmemesi durumunda kabul edilemez sağlık risklerinin ortaya çıktığı kontrol noktasıdır. Örnek olarak, proseste ürün içine metal bulaşması tehlikesini ortaya çıkaran metal dedektör bir kritik kontrol noktasıdır.
d. Kritik Kusur: Ortaya çıkması durumunda gıdayı tüketen kişilere zarar verebilecek veya hasta edebilecek kalite kusurlarına denir. Örnek olarak, gıda içerisinden metal çapağı, sert plastik gibi yaralayıcı parçaların çıkması veya ürünün mikrobiyolojik olarak kirli olması verilebilir.
e. Kritik Limit : Bir kritik kontrol noktasının kontrol altında olduğu ve aşılması durumunda kritik kusurların ortaya çıkmaya başladığı güvenlik aralığının son noktasıdır. Örneğin bir kritik kontrol noktasında gıda güvenliği açısından gıdanın en az 70°C'ye ısıtılması şart olarak konulmuş ise bu sıcaklık değeri bir kritik limit olarak değerlendirilir.
f. Önleyici Kritik Kontrol Noktası ( CCPP ): Oluşabilecekleri yerlerde, riskleri ortadan kaldırmak amacıyla belirlenmiş kritik kontrol noktasıdır. Örneğin gıdaları dondurma işlemi patojen bakterilerin üremesini durdurabilir. Fakat mikro-organizmaların dondurulması işlemi onların ortadan kaldırılması için yeterli değildir.
g. Azaltıcı Kritik Kontrol Noktası ( CCPR ): Risklerin azaltıldığı veya belirlenen şartlara indirilebildiği yerlerde uygulanan kritik kontrol noktasıdır. Gıdaların el ile değil de sanitize edilmiş ekipmanlarla işlenmesi ve kolay bozulabilir gıdaların buzdolabında saklanması azaltıcı kritik kontrol noktasına örnek olarak verilebilir.
h. Ortadan Kaldırıcı Kritik Kontrol Noktası ( CCPE ): Belirlenen tehlikelerin tamamen ortadan kaldırıldığı yerlerde uygulanan kritik kontrol noktasıdır. Pastörizasyon işlemi bu tür kontrol noktasına örnek olarak verilebilir.
i. Sapma : Kritik limitler içindeki çalışmada ortaya çıkan başarısızlık durumuna sapma denir. Örneğin kritik limit için örnek olarak verilen ısıtma işleminin 70°C’ lik sıcaklığa ulaşmadan tamamlanmış olması kritik kusurdur.
j. HACCP Planı : HACCP’in işletme içerisinde nasıl uygulanacağını anlatır. Genel olarak aşağıdaki bilgiler bulunur; iş akışı, kritik kontrol noktaları, kritik limitler, kullanılan ölçme ve değerlendirme cihazı ve/veya metodu, sorumlu, sapma durumunda karar yetkilisi, uygunsuzluk durumunda neler yapılacağı.
k. HACCP Sistemi : HACCP prensiplerinin uygulanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar HACCP sistemi olarak adlandırılır. HACCP sistemi, aynı zamanda uygulamanın tanımlandığı bir dokümantasyon, doğrulama, iyileştirme ve kayıtlama yapısıdır.
l. Tehlike, Risk ve Güvenlik: Gıdaların insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığı ile ilişkili olarak üç terim "tehlike" (hazard), "risk" ve "güvenlik" (safety) oldukça sık kullanılmaktadır. Aslında bu terimler birbirlerini tamamlayan fakat anlam olarak farklı kavramlardır. "Tehlike" riskin kaynağı anlamında kullanılır. Gıda zehirlenmesi veya kanserojen etki bu şekilde tanımlanabilir. "Risk" ise insan sağlığı için söz konusu tehlikenin oluşma ihtimalini ve şiddetini nicelik olarak ifade etmektedir. “Güvenlik” ise, tehlike ve riskin ortaya çıkmaması ya da karşılaşıldığında önlenmesine yönelik izlenecek yöntemler ve alınacak tedbirlerin tamamıdır.
m. Gözetim : Etkili bir kayıtlama sistemi sağlayarak kritik kontrol noktalarının sürekli incelenmesi işlemidir.

HotSpots Nedir?
Gıda güvenliği, restoran, pastane, kafe, “catering”, otel gibi gıda işleyen tüm noktalarda insan sağlığıyla ilgili birinci derecede önem arz eden ve devamlılığı olan bir süreçtir. Bu özelliğiyle, işlenmemiş gıdanın satın alınmasından sunumuna, gıdanın hazırlanmasından kimyasalların işleyiş kontrolüne kadar tüm iş operasyonlarınızı etkilemektedir. JohnsonDiversey SafeKey gıda güvenlik portföyünün bir elemanı olan “HotSpots Gıda Güvenlik Programı”, karmaşık gıda güvenliği sürecini basitleştirmektedir:

HotSpots ile,
 • Gıda güvenliği sürecinin başarı şansı artmaktadır.
 • Sürecin anlaşılabilirliği artmaktadır.
 • Çalışanların süreç üzerindeki kontrolleri kolaylaşmakta, süreç verimliliği artmaktadır.
 • Gıda güvenliğini korumak amacıyla oluşturulan sistemin kurulumu kolaylaşmaktadır.
 • Hijyensizlikten dolayı oluşacak maddi ve manevi zararlar ile karşılaştırıldığında öngörülen minimum yatırım ile gerekli önlemler alınmaktadır.
Sahip Olduğunuz Kaynaklarla Risklerinize Çözüm Üretiliyor...

HotSpots programı, işletmelerinizde gıda güvenliği riskinin en yüksek olduğu bölgelerle mevcut kaynaklarınızı örtüştürmeye çalışan, bu alanda yapılmış tek çalışmadır. HotSpots, mevcut kaynaklarınızı en etkili şekilde kullanarak, ekstra bir masraf yapmadan, gıda güvenliği riskinizi azaltmakta, fonlarınızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamakta, iş verimliliğinizi arttırmakta ve en değerli varlığınız olan “markanızı” korumaktadır.

İhtiyacınız Olan Herşey, Tek Bir Çözüm Paketinde Sunuluyor...
JohnsonDiversey, etkin bir gıda güvenlik programı uygulayarak ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üretiyor. Başarı, HotSpots programını harekete geçiren oldukça basit bir sistemin takip edilmesinden geçiyor. Ürettiği etkili çözümlerle JohnsonDiversey, şirketinize katma değer sağlıyor.
 • Temizlik ve sağlık koruma matriksi: JohnsonDiversey, en etkili ürünleri ve süreçleri en uygun zamanlama ile harmanlayarak gıda güvenliğinin firmanıza getireceği faydayı maksimize ediyor.
 • Risk temelli denetleme programı: JohnsonDiversey, tesislerinizin yapısına ve firmanızın ihtiyacına özel denetleme programları uyguluyor.
 • Denetleme formları: JohnsonDiversey, deneyimli uzmanları tarafından hazırlanan denetleme formlarını kullanıyor. Bu şekilde içinde bulunduğunuz risk seviyesini en etkin biçimde ölçebiliyor ve şirketiniz için en uygun çözümleri üretebiliyor.
 • İnternet temelli denetleme yazılımı: Mobil internet denetleme aygıtı JohnsonDiversey iMAP, firmanızın anahtar noktalarında uygulamanız gereken çözümleri tespit etmenizi kolaylaştırıyor.
 • Uygulamalı eğitim: HotSpots eğitim programı sayesinde gıda sorumlularınız eğitim süresince öğrendiklerini iş üzerinde doğrudan uygulayabilecek kapasiteye erişiyorlar.
 • İnternet temelli eğitim sistemi: JohnsonDiversey, özgün bir eğitim sistem yönetimini kullanarak özenli bir şekilde çalışanlarla ilgili kayıt ve eğitim arşivleri tutuyor.
JohnsonDiversey, İhtiyaç Odaklı Çalışıyor...

JohnsonDiversey, firmanızın ihtiyaçlarını ön planda tutmaktadır. Bu bağlamda firmanızla özel olarak ilgilenen JohnsonDiversey danışmanınız, iş süreçlerinizi ve firmanız için kritik önem taşıyan alanları dikkate alarak, size özel kapsamlı bir proje yaratmak için çalışmaktadır.

Hijyen Konusunda Uzman Bir İş Ortağı...

JohnsonDiversey 115 yıllık temizlik, hijyen, danışmanlık ve gıda güvenliği tecrübesini HotSpots programı çerçevesinde harmanlamıştır.

HACCP Ötesi

HotSpots programı gıda güvenliği konusunda tüm bilinmeyenleri gün ışığına çıkarmaktadır. Açık, yalın ve anlaşılır sistemi sayesinde HACCP gereksinimlerini tamamlayan HotSpots, aynı zamanda gıda güvenliği ile gıda hijyenini bir bütün haline getirmeyi başarmıştır.

Markanızın Güvenliği, Tek Bir Paketle Güvence Altında

JohnsonDiversey’in sistematik şekilde işleyen “hepsi bir arada” anlayışı sayesinde işletmenizin gıda güvenliğini basit ve tutarlı bir seviyeye getirebilirsiniz.

 
   ÜYE PANELİ  
 
 
Üye Ol   |   Şifremi unuttum 
 
  Reklam Alani  
 
   REKLAM ALANI  
 
   REKLAM ALANI  
 
   GÖRÜŞLERİNİZ  

www.pastacilar.com Hakkındaki görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

Yorum Oku   |  Yorum Yaz
 
   SON 10 PASTANE  
Damla pastanesi

Divan pastanesi

Sedir pastanesi

Ünlü pastanesİ

Çınar börek erbaa

Pasha bakery

Tatli dünyası

Faruk güllüoğlu

Çınar 6 cafe

Palmi börek sarayı

 
   GÖRGÜLÜ  
 
   SON 10 TEDARİKÇİ  
POLEN UN VE GIDA KATKI MADDELERİ SAN. VE TİC A. Ş

TATLIMMBAKLAVA

Mert Unlu Mamüller

düzenli gıda

ALPTEKİN MAKİNA ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.

Değirmen gevrek ve patiseriie

HSG TARIM

SARIKAYA TEKNİK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

SÜTHAN GIDA LTD

İSTOK LTD. YUMURTA TOZU ve CEVİZ

 
   RASTGELE TARİF  
Muzlu Pasta

Diyet Çikolata

Mandalinalı Kek

Zerde

Damla Sakızlı Sütlaç

Muzlu Bademli Kek

Künefe

 
   EN SON USTA  
İsmail Sakur
Doğum Yeri : Şırnak
Doğum Tarihi: 9-Aralık-1990
Meslek : Pastacı
Yaşadığı Şehir : İçel
DETAYLAR
 
   LiNKLER  
Sitedeki yazı,resim v.b metaryellerin kopyalanması ve izinsiz kullanılması yasaktır. www.pastacilar.com.tr
& Kodlama © Copyright - Çilem Net Bilişim Teknolojileri ve Reklamcılık Her hakkı saklıdır. 2004 - 2012©
Eminönü/Fatih/İstanbul/Türkiye
info (at) pastacilar.com 
Gsm: 0536 981 1000 Tel: 0212 621 37 53